Strona korzysta z plików cookies w celu promocji i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Łańcuch Wzajemności" na Facebooku

- 226

www.facebook.com/swrw.krekole

Zainteresowanych bieżącą działalnością Stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu poprzez Biuro Stowarzyszenia (Krekole 32 - tel. 512280013).

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładkach.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery”

Jesteś zainteresowany odbyciem stażu zawodowego w ramach projektu - zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Od doświadczenia do zatrudnienia – twój plan kariery”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

-osób długotrwale bezrobotne,
-osób z niepełnosprawnościami,
-osób powyżej 50 roku życia,
-kobiety,
-osób nisko wykwalifikowanych zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar subregionu olsztyńskiego (tj. powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn) w woj. warmińsko-mazurskim.

W ramach projektu otrzymasz indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. Ponadto będziesz mógł uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy i kompetencji kluczowych oraz płatnym stażu zawodowym. Dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia stażowe, szkoleniowe i zwroty kosztów dojazdu.
Więcej informacji uzyskasz: tel. 886 468 299, mail: a.napierala@fundacjarozwoju.or<wbr></wbr>g

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KARTKA Z KALENDARZA NA DZIŚ

http://www.kalendarzswiat.pl/dzisiaj