Strona korzysta z plików cookies w celu promocji i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Komunikat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, informujemy że „Krekolandia” czasowo jest wyłączona z użytkowania. Decyzja ta opiera się na odpowiedzialności społecznej i ma na celu minimalizację ryzyka rozpowszechniania się  koronawirusa SARS-Cov-2. 

W związku z powyższym, wszystkie nasze obiekty będą niedostępne do 13.04.2020. Ze względu na obecną sytuację podany termin może ulec modyfikacji. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco zawiadamiać.Na potrzeby komunikacji z nami wszelkie informacje znajdują się w zakładce „Kontakt”

KRÓTKO O DZIAŁALNOŚCI W 2019 R.

Jak u wszystkich, tak i u nas jest to czas podsumowań i refleksji o minionym 2019 roku. Rozpoczęliśmy go od pozytywnego rozliczenia dotacji 201 tys. zł. i sprawozdań z realizacji projektów, a kończyliśmy z zerem na koncie. Później okazało się, że w ostatnich dniach roku finansowo wsparł Stowarzyszenie nasz Członek Honorowy Biskup Algirdas.

Poza tym trochę uogólniając:

- stan ilościowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia nie zmienił się nam, tak że w Nowy Rok nie wchodzimy z wielkim szałem.

- kilka osób wykonywało u nas nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne i to nam wiele pomogło.    

- Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia wprowadziły kilka zmian w strukturach władz Stowarzyszenia, ale nie wpłynęło to bardzo negatywnie na prowadzoną w mijającym roku działalność. 

- ze środków pochodzących od Proboszcza Parafii Krekole i ze Zbiórek Publicznych „Dla wspólnego dobra”, wpłat z 1% oraz darowizn przy dużym wysiłku pracy społecznej Parafian na całym cmentarzu w Krekolach wykonaliśmy chodniki z polbruku. Będą jeszcze realizowane prace związane z budową parkingu przy cmentarzu, ale to przyszłość.

- w sierpniu uczestniczyliśmy w Niemczech we wspólnym projekcie z udziałem organizacji z Niemiec i Litwy. Tam też nawiązaliśmy pierwsze kontakty z nową organizacją z Kłajpedy.  

- miesiąc sierpień to również miesiąc uhonorowania za szczególne zasługi dla rozwoju społeczności lokalnych i współpracujących ze sobą organizacji z Litwy, Niemiec i Polski godnością Członkostwa Honorowego w Stowarzyszeniu  4 osób z Niemiec i 2 osób z Litwy. Współpraca międzynarodowa daje nam wszystkim bardzo wiele satysfakcji i bardzo się z niej cieszymy.

- w listopadzie delegacja Stowarzyszenia na zaproszenie partnerów z Litwy uczestniczyła w uroczystościach ponownego pochówku w Wilnie powstańców styczniowych.  

- w tym roku również zmierzyliśmy się z bezdomnością ludzi. Od drugiej dekady grudnia jest pod naszą opieką bezdomny mężczyzna, niestety alkoholik. W realizacji jest kilka rozwiązań tej bezdomności, w czym mamy nadzieję na pomoc nie tylko GOPS-u w Kiwitach. W tym działaniu nie tylko dobre chęci są ważne, ale również doświadczenie i koszty związane z jego realizacją, a konto jak wspomniałem wcześniej – to 0 zł.

Działania związane z wyprowadzaniem osoby z bezdomności realizowaliśmy już raz w roku 2012 i 2013. Wtedy (pod względem finansowym) dzięki wpłatom z 1% oraz realizacji projektu pt. „Wolontariat rozwija wieś” i wsparciu Federacji Inicjatyw Oświatowych z/s w Warszawie oraz GOPS w Kiwitach udało się nawiązać kontakt z rodziną i powrót bezdomnego do domu, choć efekt końcowy (po kilku latach) nie jest szczęśliwy. 

- działający w Stowarzyszeniu Klub LOP ma również swoje osiągnięcia i zasługi m.in. w porozumieniu z Warmińskim Centrum Zdrowia Zwierząt w Lidzbarku Warmińskim w udzieleniu pomocy mieszkańcom w sterylizacji zwierząt przyjętych do gospodarstw, wcześniej tzw. bezdomnych.

- w Stowarzyszeniu posiadamy do użytku bieżącego 2 pojazdy busy do przewozu osób, dla których w celu ich zabezpieczenia w mijającym roku wybudowaliśmy zadaszoną wiatę.

 

Do nie ukończonych w 2019 roku działań należy zaliczyć brak zgody Rady Gminy Kiwity na sprzedaż Stowarzyszeniu terenu, który od 2008 roku w Krekolach rozbudowujemy i utrzymujemy kosztem własnych środków jako teren rekreacyjno-społeczny ogólno dostępny. No cóż, jak tak dalej będzie to odstąpimy od wykorzystywania tego terenu do naszych potrzeb, bo jak to się mówi: „nic na siłę”, no i szkoda pieniędzy, które można przeznaczyć na wiele innych ważnych celów.

Działalność Stowarzyszenia w praktyce opiera się na pracy społecznej i wolontariacie, które wspierane są finansowo środkami z 1%, z darowizn, składek i dotacji. Jesteśmy wdzięczni za okazywane nam wsparcie i pomoc. Dziękujemy Członkom Wspierającym i Honorowym, dziękujemy darczyńcom, dziękujemy za 1%, dziękujemy Partnerom z Polski, z Litwy i z Niemiec, dziękujemy wszystkim, dla których działalność Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” jest ważna i dobra. Dziękujemy za wspólną wiarę w siłę dobra i cieszymy się, że nie jesteśmy sami, bo przecież wszyscy wiemy, że dobro zawsze do nas powraca, nie wiemy tylko kiedy i w jakiej postaci, ale na pewno powraca i tego się trzymamy.

Mijający rok ze względu na pewnego rodzaju reorganizację spowodował, że naszym darczyńcom i przekazującym 1% od podatku, nasz wyraz wdzięczności w sposób indywidualny przekażemy tradycyjną pocztą lub spotkamy się dopiero w Nowym Roku, dlatego bardzo proszę o cierpliwość i pozostanie z nami. 

Więcej szczegółów i informacji o naszej działalności będzie w sprawozdaniu za rok 2019, które zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie: www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp.

Życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!

Prezes Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” Ryszard Przytuła

Zainteresowanych bieżącą działalnością Stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu poprzez Biuro Stowarzyszenia (osobiście: Krekole 32, telefonicznie: 512280013, lub e-mailowo: swrw@swrw.pl).

Więcej informacji znajduje się w poszczególnych zakładkach u góry strony.

.

KARTKA Z KALENDARZA NA DZIŚ

http://www.kalendarzswiat.pl/dzisiaj